Happy Birthday by Traditional for ukulele - UkeTok Online Ukulele Club

UkeTok Chords, Tutorials and Play Along Videos

Happy Birthday

Traditional

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday dear (NAME)
Happy Birthday to you

Duration BPM Key Fun Diff.

0:15

100

C

4.4

1.2

Chords: C G G7 C7 F